Не плаћа ко греши већ..

Не плаћа ко греши већ како Веће реши. За шта је одговоран одговорно лице? Стручњаци у Већу су дигли руку и то је у реду да се жени надокнади штета. Али нико не одговара што се штета надокнађује од народних пара. За радника који закасни 5 минута ујутро у 7 на посао постоји казна, а за одговорна лица не.