za građane koji žele da učestvuju u kreiranju bolje budućnosti- satira i izjave odborika koje ne prenose lokalni mediji.

Konačno -boljitak za građane opštine Malo Crniće

Konačno -boljitak za građane opštine Malo Crniće

Kad se pomenu nevladine organizacije, postoje predrasude kod naroda zbog medijske kapanje koju je svaka vlast od 1990 pa do danas vodila protiv ovih organizacija.

Zašto kad se kaže udruženje je prihvatljivije nego kada se kaže Nevladina organizacija (u daljem tekstu NVO) kada je po zakonu to isto?

Prosto je udruženjima se uglavnom nazivaju ona koja se bave specijalnim kategorijama građana, bolesnima i udruženja koja se bave kulturom, sportom i drugim sa političke strane nebitnim aktivnostima.

Kada udruženje počne da se bavi borbom protiv korupcije i počne da zastupa građanske slobode nazovu ga nevladina organizacija, koju obično finansira neka strana sila u cilju razbijanja društvenog sistema. Kako god, naša opština već dugi niz godina budžetom opštine (novcem građana) finansira rad NVO.
Koliko god da su im NVO mrske i ozloglašene, prilika je da se preko ovih organizacija koliko toliko malo potroše pare i podele svojim ljudima. To rade i ovi naši, a isti je princip i na nivou države.
Gledajući rezultate ovogodišnjeg konkursa i ne znajući za kriterijume po kojima je novac opredeljen, pitaćemo na sledećoj Skupštini opštine, zapažamo da se ponovo radi kao i u slučaju solidarne pomoći ja tebi ti meni.

 

Vrlo je jednostavno idete na sajt APR-a (Agencije za privredne registre i pronađete podatak)

Recimo  u odluci pod brojem:

18 Lovačko udruženje “Mlava” u APR-u piše zastupnik Borislav Filipović član veća

20 Ekološko udruženje građana “Zaova” Malo Crniće zastupnik Borislav Filipović član veća

16 UDRUŽENJE POTOMAKA RATNIKA OSLOBODILAČKIH RATOVA 1912-1920. GODINE ZA OPŠTINU MALO CRNIĆE  član upravnog odbora Goran Dačić zamenik predsednika Opštine.

8. Konjički klub „Maestoso“ Boževac uopšte ga nema u bazi podataka registrovanih udruženja

12 Moto klub „Heroes“ Kobilje uopšte ga nema u bazi podataka registrovanih udruženja

14 Udruženje žena „Gergine“ Kobilje član upravnog odbora supruga predsednika opštine

5 Udruženje građana “Stig od zlata” Kula zastupnik Emina Mladenović – Belka Preletačević  odbornik vladajuće većine.

 

Ono što nas zanima a verovatno i vas, koji su to kapitalni projekti važni za život građana naše opštine, obuhvaćeni ovim odobrenim parama.  

 

Ovo su kriterijumi u pozivu:

 

3 Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Opštine Malo Crniće, imaju organizacije koje su registrovane na teritoriji Opštine Malo Crniće, odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom području kao opštinske, međuopštinske, regionalne ili republičke, koje su registrovane najmanje 6 meseci, s tim da sve projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Opštine Malo Crniće.

 

8, Kriterijumi za ocenjivanje prijave su:

-jasno definisana aktivnost………………….50 bodova

-obuhvat-kolike su mogućnosti programa da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđene aktivnosti

a) do 10 korisnika ……………………………..10 bodova

b) do 20 korisnika………………………………20 bodova

v) više od 20 korisnika……………………….30 bodova

-održivost projekta (da li će se aktivnost nastaviti i posle finansiranja iz budžeta i na koji način)…………..20 bodova.

Maksimalni broj bodova koji prijava može da ostvari je 100

 

 

 

Da zaključimo,  najviše novca ide preko hobi udruženja, odnosno lovačkih, moto odnosno svih onih u kojima su predstavnici naše lokalne samouprave ili osnivači, zastupnici, članovi upravnih odbora ili su nevidljivi.

Na Skupštini opštine tražićemo bliže informacije, ovo prikazano spada u KORUPCIJU i pranje para kada član organa vlasti svom udruženju dodeli sredstva.

Baš nas živo interesuje održivost projekta kuvanja gulaša, organizovanje izložbe pasa i spremanje kolača. Pitamo se da li opština finansira projekte od kojih građani imaju korist ili samo članovi tih udruženja i kako je tumačeno kod ocenjivanja broj korisnika.

 

 

 

BrPrezime i imeMesto
1Rade MarkovićBatuša
2Dragan StankovićCrljenac
3Vladimir MilićevićVeliko Crniće
4Dejan IvanovićKula
5Dragomir ĐorđevićMalo Crniće
6Nenad PavovićKula
7Valentino OljačaBoževac
8Dragan JovićAljudovo
9Ivan IvićMalo Crniće
10Borislav FilipovićTopojnica
11Siniša UgrinovićVeliko Crniće