za građane koji žele da učestvuju u kreiranju bolje budućnosti- satira i izjave odborika koje ne prenose lokalni mediji.

Domaći zadatak jednog srednjoškolca.

Domaći zadatak jednog srednjoškolca.

U selima opštine Malo Crniće, žive namučeni i često jadni ljudi. Večita borba za opstanak i za bolje koje će jednog dana doći svima i njihovim porodicama.

Sredina sa velikim prirodnim kapitalom, bogatom kulturnom različitošću, višenacionalnoj sredini gde nema razlike između ljudi.

Ono što je sigurno, stanovnici sela opštine Malo Crniće, neće nikad biti gladni, kao ni životinje i divlje životinje u Stigu i obližnjem šumama.

Višedecenijska loša selekcija dovela je do propasti ove prirodno bogate zajednice.

50 godina nije bilo mogućnosti izbora.

Za dobro vladanje potrebni su poslušnici, a poslušnici su obično ljudi koji retko koriste svoju glavu ili nemaju čak ni šta da koriste. Dok je Evropa ka kojoj težimo imala ovu logiku, živela je u srednjem veku.

Da se vratimo na našu opštinu, elem, e ti poslušnici su stvorili mrežu, tzv. preko veze. U našoj opštini su zapošljavani su potomci tih poslušnika i ljudi iz drugih opština (kojih ima i danas dosta), a našu decu koji su ovi jadni ljudi školovali izdvajali poslednji dinar da ih izvedu na put morala su da odu.

U početku odlazili su u gradove, napuštali svoja porodična imanja, jer su im sredstva za rad i proizvode životinje uzeli: neke zadruge, nakupci, firme koje su propale i nikad im nisu dali novac.

Kasnije kada je cela država potonula mnogi su spas potražili u inostranstvu.

Kraj 20 veka i prvih 10 godina ovog, doneoje, činilo se slobodu odlučivanja i izbora.

Nove tehnologije doprinele su boljoj informisanosti (ali i dezinformisanosti), ukinute su nam vize posebno u poslednjih 14 godina mogli smo da se krećemo i vidimo uređena društva.

Mi i danas biramo lošu selekciju.

Ne bih da pominjem ljude, ali iz medija svi građani znaju ko upravlja opštinom.

Nekad se nije ni znalo naredio neki centralni, dovedu čoveka iz Požarevca. Tada nije bilo izbora.

I danas ako samo bolje izanalizirate kadrove u opštini, sve manje je ljudi iz zapošljenih sa teritorije naše opštine. Ovi sa strane, nisu ih hteli u njihovim opštinama što zbog stručnosti što zbog sumnjivih diploma, čvrsto drže položaje, smeštaju, cinkare i spletkare.

Došlo je ponovo vreme da me je sramota da kažem odakle sam.