Opširnije

Al se danas dobro jede

 Opširnije

Ne plaća ko greši već..

Ne plaća ko greši već kako Veće reši. Za šta je odgovoran odgovorno lice? Stručnjaci u Veću su digli ruku…

 Opširnije

Projekti

Da su imali projekte ko bi zadržao srbina da se ne hvali. Tako da ovaj odgovor smatramo odbijanje priznanja da…